#MED125/40 – 16″ W X 6″ H – 17lb

#MED125/60 – 24″ W X 10″ H – 48lb

#MED125/70 – 28″ W X 11″ H – 63lb

#MED125/80 – 32″ W X 13″ H – 85lb

#MED125/95 – 36” W X 14” H – 115lb