#MED165/45 – 18″ W X 12″ H – 26lb

#MED165/65 – 26″ W X 17″ H – 55lb

#MED165/75 – 30″ W X 19″ H – 75lb

#MED165/85 – 33″ W X 21″H – 100lb

#MED165/95 – 36” W X 26” H – 128lb